UBND thị xã Hương Trà tuyển dụng lao động giáo dục

Foody Mobile T2 Jpg 600 635810146961344685

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2019,

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà thông báo tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP để bố trí tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn thị xã Hương Trà như sau:

1. Số lượng cần tuyển: 68 biên chế, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 20;

– Giáo viên Tiểu học: 35;

– Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX: 05;

– Nhân viên Thiết bị Trung tâm GDNN-GDTX: 01;

– Nhân viên Bảo vệ: 07.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

a. Điều kiện

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được tham gia dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam;

– Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng, văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí dự tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Có hộ khẩu thường trú tại thị xã Hương Trà đủ 24 tháng trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Đối với người có hộ khẩu thường trú tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, chỉ tiếp nhận hồ sơ tốt nghiệp tại các trường Đại học sư phạm, xếp loại Giỏi trở lên.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

– Những trường hợp trúng tuyển các năm trước không đến làm thủ tục nhận công tác mà không có lý do;

– Phát âm không chuẩn, dị dạng về hình thể.

Những trường hợp xét trúng tuyển nếu phát hiện vi phạm các quy định trên thì kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ.

b. Tiêu chuẩn

– Giáo viên Mầm non: Những người có bằng tốt nghiệp Trung học sư phạm trở lên, ngành Giáo dục mầm non;

– Giáo viên Tiểu học : Những người có bằng tốt nghiệp Trung học sư phạm trở lên, ngành Giáo dục tiểu học;

– Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên:

+ Điện dân dụng : Người t ốt nghiệp ĐHSP Kỹ thuật chuyên ngành Điện, Điện tử; Tốt nghiệp Kỹ sư Điện và có Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm (NVSP); Tốt nghiệp ĐHSP Vật lý; Tốt nghiệp ĐHKH Vật lý và có Chứng chỉ NVSP; Tốt nghiệp ĐHSP chuyên ngành khác và có bằng Trung cấp trở lên về Điện.

+ Thú y: Người tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Thú y và có Chứng chỉ NVSP; Tốt nghiệp ĐHSP chuyên ngành khác và có Chứng chỉ Trung cấp Thú y trở lên; Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khác, có Chứng chỉ NVSP và bằng Trung cấp Thú y trở lên.

+ Cắt may: Người tốt nghiệp ĐHSP Kỹ thuật chuyên ngành May; Tốt nghiệp ĐHSP chuyên ngành khác và có bằng Trung cấp trở lên về chuyên ngành May; Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khác, có chứng chỉ NVSP và có bằng Trung cấp trở lên về chuyên ngành May.

+ Nhiếp ảnh: Người tốt nghiệp ĐHSP đúng chuyên ngành hoặc những ngành có liên quan về Nhiếp ảnh; Tốt nghiệp ĐHSP các ngành Điện ảnh, Mỹ thuật; Tốt nghiệp ĐHSP chuyên ngành khác, có Chứng chỉ nghiệp vụ Nhiếp ảnh; Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khác, có Chứng chỉ NVSP và Chứng chỉ nghiệp vụ Nhiếp ảnh.

– Nhân viên Thiết bị : Người tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học ; Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Điện, Điện tử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học; Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác, có Chứng chỉ Sơ cấp chuyên ngành Điện, Điện tử.

Đối với người dự tuyển vào vị trí Giáo viên , Nhân viên thiết bị, phải có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.

– Nhân viên Bảo vệ: Nam, tuổi đời từ 18-35, tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên, ưu tiên những người có hộ khẩu thường trú tại Hương Vân , Hương Văn, Hương Toàn, Hương Chữ, Hương Hồ, Bình Thành.

3. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:

Thời hạn nhận hồ sơ : Từ ngày 12/6/2019 đến hết ngày 11/7/2019 trong giờ hành chính (trừ Thứ bảy và Chủ nhật).

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ : Phòng Nội vụ thị xã Hương Trà, số 107 đường Cách mạng tháng Tám, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà. Số Điện thoại liên hệ: 0234.3567.695.

Thành phần hồ sơ được quy định tại Điểm 1 Mục V Kế hoạch tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (Ban hành kèm theo Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND thị xã).

4. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

Hình thức: Xét tuyển

Nội dung: tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng như sau:

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn , nghiệp vụ của người dự tuyển.

5. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà thông báo rộng rãi để các cá nhân có nhu cầu theo dõi, tham gia dự tuyển.

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP,

ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2019

I. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi , bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức , viên chức, nâng ngạch công chức , thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân bổ số lượng người làm việc năm 2019;

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ thị xã tại Tờ trình số 144/TTr-NV ngày 21/5/2019 về việc tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2019.

II. Chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng năm 2019

1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 biên chế, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 20; 

– Giáo viên Tiểu học: 35;

– Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX: 05;

– Nhân viên Thiết bị: 01;

– Nhân viên Bảo vệ: 07.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

III. Điều kiện, đối tượng, nguyên tắc tuyển dụng

1. Điều kiện

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được tham gia dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam;

– Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng, văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí dự tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Có hộ khẩu thường trú tại thị xã Hương Trà đủ 24 tháng trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Đối với người có hộ khẩu thường trú tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, chỉ tiếp nhận hồ sơ tốt nghiệp tại các trường Đại học sư phạm, xếp loại Giỏi trở lên.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

– Những trường hợp trúng tuyển các năm trước không đến làm thủ tục nhận công tác mà không có lý do;

– Phát âm không chuẩn, dị dạng về hình thể.

Những trường hợp xét trúng tuyển nếu phát hiện vi phạm các quy định trên thì kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ.

2. Đối tượng tuyển dụng

– Giáo viên Mầm non: Những người có bằng tốt nghiệp Trung học sư phạm trở lên, ngành Giáo dục mầm non;

– Giáo viên Tiểu học : Những người có bằng tốt nghiệp Trung học sư phạm trở lên, ngành Giáo dục tiểu học;

– Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX:

+ Điện dân dụng : Người tốt nghiệp ĐHSP Kỹ thuật chuyên ngành Điện, Điện tử; Tốt nghiệp Kỹ sư Điện và có Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm (NVSP); Tốt nghiệp ĐHSP chuyên ngành khác liên quan và có bằng Trung cấp trở lên về Điện; Tốt nghiệp ĐHSP Vật lý; Tốt nghiệp ĐHKH Vật lý và có Chứng chỉ NVSP.

+ Thú y: Người tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Thú y và có Chứng chỉ NVSP; Tốt nghiệp ĐHSP chuyên ngành khác và có Chứng chỉ Trung cấp Thú y trở lên; Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khác, có Chứng chỉ NVSP và bằng Trung cấp Thú y trở lên.

+ Cắt may: Người tốt nghiệp ĐHSP Kỹ thuật chuyên ngành May; Tốt nghiệp ĐHSP chuyên ngành khác và có bằng Trung cấp trở lên về chuyên ngành May; Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khác, chứng chỉ NVSP và có bằng Trung cấp trở lên về chuyên ngành May.

+ Nhiếp ảnh: Người tốt nghiệp ĐHSP đúng chuyên ngành hoặc những ngành có liên quan về Nhiếp ảnh ; Tốt nghiệp ĐHSP hoặc ĐH các ngành tương đương (Điện ảnh, Mỹ thuật, …) có Chứng chỉ NVSP; Tốt nghiệp ĐHSP chuyên ngành khác, có Chứng chỉ nghiệp vụ Nhiếp ảnh; Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khác, có Chứng chỉ NVSP và Chứng chỉ nghiệp vụ Nhiếp ảnh.

– Nhân viên Thiết bị: Người tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học ; Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Điện, Điện tử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học; Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác, có Chứng chỉ Sơ cấp chuyên ngành Điện, Điện tử.

Đối với người dự tuyển vào vị trí Giáo viên , Nhân viên thiết bị, phải có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.

– Nhân viên Bảo vệ: Nam, tuổi đời từ 18-35, tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên, ưu tiên những người có hộ khẩu thường trú tại Hương Vân , Hương Văn, Hương Toàn, Hương Chữ, Hương Hồ, Bình Thành.

3. Nguyên tắc tuyển dụng

– Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đảm bảo đúng quy định của pháp luật;

– Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí đúng ngạch, đúng vị trí việc làm;

– Xét tuyển đặc cách trước, nếu còn chỉ tiêu sẽ xét tuyển đối với người có kết quả kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn.

4. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức

a. Nội dung phỏng vấn

Thí sinh dự tuyển sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên một câu hỏi trong số câu hỏi liên quan đến các nội dung sau:

– Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;

– Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;

– Quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo, điều lệ trường học;

– Kiến thức chuyên môn, kỹ năng và xử lý tình huống sư phạm liên quan đến vị trí cần tuyển;

– Riêng đối với Nhân viên Bảo vệ, thí sinh dự tuyển sẽ được phỏng vấn liên quan đến nội dung quy tắc ứng xử, Luật Lao động….

b. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

Mỗi thí sinh có thời gian chuẩn bị 20 phút (không được sử dụng tài liệu), thời gian trả lời không quá 10 phút.

c. Xác định người trúng tuyển

*. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Tham gia kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn và có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm . Điểm ưu tiên được tính theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi , bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Hội đồng tuyển dụng viên chức đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, quyết định.

Danh sách dự kiến người trúng tuyển được công bố trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân thị xã nhận được báo cáo kết quả vòng 02 (phỏng vấn) của Hội đồng tuyển dụng.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo trúng tuyển, thí sinh trúng tuyển không đến làm thủ tục nhận công tác mà không có lý do chính đáng thì UBND thị xã sẽ hủy kết quả trúng tuyển. Không thực hiện bảo lưu kết quả trúng tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

*. Xét tuyển đặc cách:

Các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng thực hiện theo Khoản7 Điều 2 Nghị định số161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;

Trường hợp số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển thuộc diện được xem xét tuyển dụng đặc cách lớn hơn chỉ tiêu tuyển dụng, Hội đồng tổ chức kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn để xác định người trúng tuyển.

5. Thành phần hồ sơ

a. Hồ sơ dự tuyển (02 bộ)

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– Lý lịch công chức, viên chức có dán ảnh 4×6 theo mẫu, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Bản sao (có chứng thực) văn bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học;

– Bản sao (có chứng thực) bảng điểm tốt nghiệp;

– Bản sao (có chứng thực) văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

– Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ ngoại ngữ;

– Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ tin học;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do Trung tâm y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp, có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Bản sao (có chứng thực) sổ hộ khẩu;

– 02 phong bì có dán tem, ghi địa chỉ và điện thoại liên lạc;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

b. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

6. Thời gian, địa điểm phát hành, nhận hồ sơ, phỏng vấn

Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ : Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo cụ thể.

 Thời gian kiểm tra , sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn : dự kiến vào tháng 7/2019.

7. Tổ chức thực hiện

Giao trách nhiệm cho Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã, quyết định thành lập các ban, tổ giúp việc liên quan đến tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng theo quy định của pháp luật.

Phòng Nội vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã, Hội đồng tuyển dụng trong việc hoàn tất các thủ tục liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chịu trách nhiệm cân đối biên chế, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã xem xét việc bố trí viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trúng tuyển tại các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Đài tuyền thanh thị xã chịu trách nhiệm thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về nội dung liên quan đến kế hoạch này.

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức và nhân viên bảo vệ hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 để các cơ quan liên quan và cá nhân có nhu cầu tham gia dự tuyển biết và thực hiện./.

Nguồn tin: huongtra.thuathienhue.gov.vn