Category Archives: Tin tuyển dụng

UBND thị xã Hương Trà tuyển dụng lao động giáo dục

Foody Mobile T2 Jpg 600 635810146961344685

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà thông báo tuyển […]